Rostlinná výroba

         Zemědělská a.s. Bystřec začala hospodařit od roku 1996 na pozemcích po bývalém ZD. Celkem  hospodaří na cca 900 ha  zemědělské  půdy  v  bramborářské  oblasti v  průměrné nadmořské  výšce  550 m . Z toho je 500 ha orné půdy a 400 ha TTP. Všechny  obhospodařované  pozemky  se  nacházejí  v oblasti  LFA. Část pozemků spadá do území Natura 2000 - Ptačí oblasti Kralický sněžník s výskytem Chřástala polního.