Živočišná výroba

     

          Zaměření společnosti je převážně na živočišnou výrobu. V současné době chováme cca 430 ks krav na mléko s uzavřeným obratem stáda, celkem zhruba 1000 ks červenostrakatého skotu. Užitkovost stáda je v současnosti kolem 8000 tis. litrů na dojnici za rok.