Novinky
04.05.
2021
Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Přístavba provozní budovy

Číslo projektu: CZ.1.3.10/0.0/0.0/19  251/0019465

Popis projektu:

Projekt „Přístavba provozní budovy“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti prostřednictvím zlepšení tepelně technických vlastností budovy v areálu společnosti Zemědělská a.s. Bystřec. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.