VOLNÁ MÍSTA

O nás

U nás se setkávají dary země a moderní technologie

Zemědělské kořeny v srdci Orlických hor

Jako klasická zemědělská firma hospodaříme na výměře 1000 ha v podhůří Orlických hor v Pardubickém kraji. Vedle živočišné výroby zaměřené primárně na produkci mléka a rostlinné výroby, zajištující převážně krmné suroviny pro vlastní chov, provozujeme od roku 2012 také bioplynovou stanici.

Naše pozemky nacházející se v nadmořské výšce od 350m n.m. až po 800 m n.m., obhospodařujeme ohleduplně, citlivě a s respektem k přírodě. Správně a vhodně zvolené moderní přístupy v živočišné i rostlinné produkci nám umožňují dosáhnout kvalitních výsledků bez kompromisů v udržování rozmanitosti a pestrosti krajiny.

Zemědlská Bystřec Živočišná výroba
Zemědělská Bystřec Živočišná výroba

Živočišná Výroba

Naše stádo červenostrakatého skotu slouží hlavně k produkci mléka, dále pak pro odchov zástavového skotu a vysokobřezích jalovic na prodej. Dojné krávy chováme v počtu asi 460 ks.

Zemědělská Bystřec rostlinná výroba

Rostlinná Výroba

Úsek rostlinné výroby má za úkol vyprodukovat dostatečné množství krmení pro chovaný skot i pro potřeby bioplynové stanice. K této produkci je k dispozici asi 1000 ha pozemků – necelá polovina je orná půda.

Zemědělská Bystřec Bio plynka

Bioplynová Stanice

BPS s výkonem 600 kW byla uvedena do provozu v roce 2012. Jako suroviny pro provoz BPS jsou používány převážně vlastní travní senáže a kejda skotu.

Novinky

Přístavba provozní budovy

Zemědělská a.s. Bystřec vznikla v roce 1995.
Působí v podhorské oblasti nedaleko Jablonného nad Orlicí a obhospodařuje cca 900 ha zemědělské půdy.

Publicita projektu OP PIK
Název projektu: Přístavba provozní budovy
Číslo projektu: CZ.1.3.10/0.0/0.0/19  251/0019465
Popis projektu: Projekt „ Přístavba provozní budovy“  je spolufinancován Evropskou unií.