VOLNÁ MÍSTA

Pozvánka na valnou hromadu

Pro akcionáře

Představenstvo Zemědělské a.s. Bystřec
se sídlem v Bystřeci čp. 411, PSČ 561 54
s v o l á v á
Ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u s p o l e č n o s t i,

která se koná ve středu 26. června 2024 v 19.00 hodin v sále hostince „U Špičáků “ v Bystřeci

Program jednání:

  1. Zahájení a schválení jednacího a hlasovacího řádu
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023
  4. Zpráva o činnosti představenstva od minulé valné hromady a o stavu majetku společnosti
    k 31.12.2023, hospodářský výsledek za rok 2023 a návrh na jeho rozdělení
  5. Zpráva dozorčí rady
  6. Diskuse
  7. Závěr valné hromady

Dále v souboru ke stažení:

Přístavba provozní budovy

Zemědělská a.s. Bystřec vznikla v roce 1995.
Působí v podhorské oblasti nedaleko Jablonného nad Orlicí a obhospodařuje cca 900 ha zemědělské půdy.

Publicita projektu OP PIK
Název projektu: Přístavba provozní budovy
Číslo projektu: CZ.1.3.10/0.0/0.0/19  251/0019465
Popis projektu: Projekt „ Přístavba provozní budovy“  je spolufinancován Evropskou unií.